Aktualności

Wybory 2024-2028
 
Wybory Rektora 2024-2028
[więcej informacji]
Wybory do kolegium elektorów 2024-2028
[więcej informacji]

HR Excellence in Research

Logo HR Excellence in Research jest jednym z działań KE realizowanych w ramach Human Resources Strategy for Researchers. Jego głównym przesłaniem jest zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Nadawane jest jednostkom naukowym, które zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Strona główna - Wydział Nauk o Zdrowiu

Strona główna - Wydział Prawa i Administracji

Strona główna - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Strona główna - Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych