Strona główna - Wychowanie w świecie wirtualnym - popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli - logo

Projekt dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki
Nr umowy: SONP/SP/512696/2021
Okres realizacji: 01.02.2022 - 31.12.2023r
Wartość projektu: 168 133,00 PLN
Dofinansowanie MEiN: 150 000,00 PLN
Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Jaskuła – Korporowicz, prof. AŁ

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt pt. „Wychowanie w świecie wirtualnym - popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli” realizowany przez Akademię Nauk Stosowanych  w Łomży i dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zakłada popularyzację wiedzy w zakresie aktualnej tematyki związanej z funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni wirtualnej i przenoszeniem coraz liczniejszych jego aktywności do tego wymiaru. W pełni wpisuje się on w instytucjonalną politykę otwartości, ponieważ umożliwi upowszechnianie wiedzy i wyników badań pracowników naukowych Uczelni. 

Realizowany projekt, poprzez popularyzację wiedzy o procesach wychowawczych w przestrzeni wirtualnej oraz umiejętności ich projektowania, ma wspomóc nauczycieli i rodziców w pozyskiwaniu kompetencji pedagogicznych w ich realizacji.

Planowane przedsięwzięcie, poprzez odwołanie się do istniejących rozwiązań, ma zwrócić uwagę nauczycielom i rodzicom na potrzebę wychowania w nowym wymiarze obecności człowieka.

Realizowane w ramach projektu spotkania i konferencje, poprzez popularyzację wiedzy na temat wychowania medialnego, mają uświadomić potrzebę realizacji procesów wychowawczych w świecie wirtualnym i łączenia ich ze światem realnym. Wiedza na temat hybrydalnego podejścia do tego procesu pozwoli na przedstawienie, z jednej strony różnić pomiędzy tymi wymiarami, a z drugiej wskaże na istotne znaczenie praktycznych umiejętności w zakresie wzajemnego wzmacniania się i dopełniania "realnego oraz wirtualnego" procesu wychowania.

Planuje się realizację następujących działań:

  1. Organizację 4 warsztatów dla nauczycieli popularyzujących nowe kompetencje wychowawcze wśród nauczycieli
  2. Organizację 4 warsztatów dla rodziców popularyzujących nowe kompetencje wychowawcze wśród rodziców
  3. Organizację 2 konferencji popularyzujących wiedzę o procesach wychowawczych w przestrzeni wirtualnej
  4. Opracowanie 2 książek upowszechniających wiedzę o procesach wychowawczych w przestrzeni wirtualnej
  5. Opracowanie i dystrybucję filmu informacyjno-profilaktycznego