Slide

Szanowni Państwo
Wykładowcy i Pracownicy Administracyjni
Wydziału Nauk o Zdrowiu,
dziękujemy Państwu bardzo
za owocną współpracę i Państwa zaangażowanie w roku akademickim 2022/2023,
pomoc w realizacji wspólnych inicjatyw i zamierzeń oraz
za pracę naznaczoną pasją i sercem.
Życzymy, aby nowy rok akademicki 2023/2024 był czasem równie pomyślnym
oraz bogatym w sukcesy i doświadczenia.

dr hab. Małgorzata Knaś-Dawidziuk, prof. AŁ
Dziekan WNZ AŁ

dr n. o zdr. Joanna Zofia Chilińska
Prodziekan WNZ AŁ