Tłum ludzi podczas Juwenaliów w Łomży
Kalendarium
 • 14 Cze 2024

  Konferencja „Miastotwórcza rola uczelni”

  Godzina: 10:00 - 12:30

  Lokalizacja: Akademia Łomżyńska, Akademicka 1, Aula Główna 

  Organizator: Miasto Łomża, Akademia Łomżyńska 

  Opis wydarzenia:

  Zapraszamy Państwa na Konferencję „Miastotwórcza rola uczelni”, podczas której zaprezentowane zostaną badania i raporty dotyczące wpływu akademickości na rozwój miast i regionów, a także odbędzie się ekspercka debata – łącząca perspektywę naukową i samorządową. Konferencja jest wydarzeniem wpisującym się w Jubileusz 20-lecia Akademii Łomżyńskiej, a także w Dni Łomży 2024. 

  Konferencja „Miastotwórcza rola uczelni” to spojrzenie na akademickość jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego, a także element wizerunkowy miasta i zbiorowej tożsamości jego mieszkańców. 

  Wydarzenie jest otwarte a jego formuła łączy podejście naukowe i popularnonaukowe – od prezentacji badań (raportów i rankingów) przechodzimy do kwestii wizerunkowych, miejsca uczelni w przestrzeni urbanistycznej i społecznej miasta, po ekspercką debatę. 

  Paneliści spojrzą na akademickość z perspektywy swoich doświadczeń zawodowych i wiedzy  – rektora, przedsiębiorcy, naukowca – próbując ując fenomen akademickości w szerszej perspektywie, jako czynnik kształtujący pozaakademickie aspekty życia miasta i regionu. 

  Wydarzenie wpisuje się w oficjalne obchody Dni Łomży 2024. 

  Zapraszamy! 

  Program Konferencji: 

  godz. 10:00  –  Otwarcie wydarzenia – JM Rektor dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ 

  Prezentacja badań 

  godz. 10:15 – Ranking „Akademickość polskich miast (II)” – dr Katarzyna Dębkowska, Kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego 

  godz. 10:30 – Akademia Łomżyńska na tle Raportu KRUE „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB” – dr Dariusz Perło, Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich AŁ

  godz. 10:45   – Wpływ uczelni na wizerunek miasta – dr Anna Augustyn, specjalista ds. marketingu terytorialnego

  Godz. 11:00 – Akademia Łomżyńska i jej miejsce w przestrzeni lokalnej – dr Adam Miara (Akademia Łomżyńska), Karolina Krzykowska (Miasto Łomża, UKSW)

  Debata 

  godz. 11:15-12:30 – Debata o miastotwórczej roli uczelni 

  Prelegenci: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II; Prezydent Łomży dr Mariusz Chrzanowski; dr Anna Augustyn, UwB;  dr Dariusz Perło, Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich AŁ; dr Katarzyna Dębkowska, PIE; Piotr Kaczyński, Prezes Hexa Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piątnicy.