Akademia Nauk Stosowanych w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej - strona główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 65/20 w sprawie: określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie § 19 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz § 87 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządza się, co następuje:

§ 1
Określa się organizację roku akademickiego 2020/2021 w sposób następujący:

1.    studia stacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

01.10.2020 – 28.02.2021

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 – 02.02.2020

Zajęcia dydaktyczne

dla studentów 1 semestru studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich

14.10.2020 – 02.02.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11.11.2020, 06.01.2021

Przerwa świąteczna

21.12.2020 – 03.01.2021

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

01.02.2021 – 14.02.2021

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2021 – 21.02.2021

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

23.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 28.02.2021

SEMESTR ZIMOWY*

dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, oraz Technologia żywności i żywienie człowieka

01.10.2020 – 23.12.2020

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 – 06.12.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11.11.2020

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

07.12.2020 – 15.12.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

16.12.2020 – 20.12.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

23.12.2020

SEMESTR LETNI*

01.03.2021 – 30.09.2021

Zajęcia dydaktyczne

01.03.2021 – 20.06.2021

Przerwa świąteczna

01.04.2021 – 06.04.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

03.05.2021, 04.06.2021

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

21.06.2021 – 04.07.2021

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

01.09.2021 – 10.09.2021

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

13.09.2021

* w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków

2. Studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

02.10

04.10

09.10

11.10

23.10

25.10

06.11

08.11

20.11

 

22.11

04.12

 

06.12

11.12 –13.12

08.01

10.01

22.01

24.01

29.01

31.01

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
(Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

02.10

04.10

09.10

11.10

23.10

25.10

06.11

08.11

20.11

 

22.11

04.12

 

06.12

11.12 –13.12

08.01

10.01

22.01

24.01

29.01

31.01

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

02.10

04.10

09.10

11.10

23.10

25.10

06.11

08.11

20.11

 

22.11

04.12

 

06.12

11.12 –13.12

08.01

10.01

22.01

24.01

29.01

31.01

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

02.10

04.10

09.10

11.10

23.10

25.10

06.11

08.11

20.11

 

22.11

04.12

 

06.12

X

X

X

X

Zajęcia dydaktyczne dla studentów 1 semestru studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich wszystkich Wydziałów od III zjazdu tj.  23.10- 25.10.2020 r.

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

01.02.2021 – 14.02.2021

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2021 – 21.02.2021

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

22.02.2021

dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

07.12.2020 – 15.12.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

16.12.2020 – 20.12.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

23.12.2020

SEMESTR LETNI*

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

05.03

07.03

12.03

14.03

26.03

28.03

09.04

11.04

16.04

18.04

23.04

25.04

07.05

09.05

28.05

30.05

11.06

13.06

18.06

20.06

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
(Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

05.03

07.03

12.03

14.03

26.03

28.03

09.04

11.04

16.04

18.04

23.04

25.04

07.05

09.05

28.05

30.05

11.06

13.06

18.06

20.06

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

05.03

07.03

12.03

14.03

26.03

28.03

09.04

11.04

16.04

18.04

23.04

25.04

07.05

09.05

28.05

30.05

11.06

13.06

18.06

20.06

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

21.06.2021 – 04.07.2021

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

01.09.2021 – 10.09.2021

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

13.09.2021

* w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.   Zarz_Nr_65_20.pdf
Wytworzył:   Rektor

Dokument z dnia:2020-06-25

Opublikował: Sandra  Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-29 08:21:09

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 12072


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3